Pyrolyysilaitos

23.05.2018

Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy:n kaasutus ja nesteytysprosessissa on paljon samoja piirteitä kuin synteettisten öljyjen valmistuksessa (biopolttoaineet). Silti puhumme mieluummin jätteenkäsittelytekniikasta kuin öljynjalostuksesta. Muutamme hiilivetyjä sisältävät jätteet erilaisiksi nesteiksi. Jalostamme nesteet siten, että niitä voidaan käyttää öljynjalostuksessa muoviteollisuuden raaka-aineena. Tämä on hiilivetykierrätystä.

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle