Materiaalin kierrätys


 

Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy on kiertotalouden edelläkävijä. Olemme 40 vuoden ajan panostaneet jätteiden kierrätykseen ja niiden hyödyntämiseen uusiokäytössä. Kierrätyksellä vähennetään neitseellisten raaka-aineiden ja energian kulutusta, jonka vuoksi se on ympäristöä säästävä ratkaisu.

Kierrätämme ja käsittelemme muoveja, pahvia, paperia, kartonkia, puuta, metalleja, lasia, betonia, akkuja, elektroniikka- ja kaapeliromua sekä useita muita jätteitä. Saapuvat materiaalit luokitellaan laadun, sekä puhtausasteen mukaan. 

Ota yhteyttä jos sinulla on hyödynnettäviä materiaaleja tarjolla.

Kiertotalous toimii niin, että käytetyt tuotteet jotka päätyvät jätteeksi, toimitetaan käsittelyn jälkeen teollisuudelle raaka-aineeksi uusiotuotteiden valmistukseen. Alla olevassa kuviossa on esimerkki kiertotalouden toiminnasta.
Kiertotalous varillinen4 expanded2

Muovinkierrätys

Yrityksemme on tuottajayhteisön jäsen ja virallinen muovijätteen vastaanotto-terminaali. Otamme yrityksiltä vastaan pakkaus- sekä muita kierrätettäviä muovilaatuja. Käsittelemme muovijätteet, jonka jälkeen toimitamme ne raaka-aineiksi uusiomuovin valmistukseen tai jatkojalostukseen kierrätysprosessiimme. 

Kierrätämme ja lajittelemme eri muovilaatuja kuten LDPE, HDPE, PP, PS, PET, ABS ja PVC. 

muovit2

Pahvi ja kartonki

Pahvi ja kartonki käsitellään ja paalataan jätteenkäsittelylaitoksellamme, jonka jälkeen ne toimitetaan kotimaiselle teollisuudelle missä niistä valmistetaan uusiotuotteita.

Syntyviä uusiotuotteita ovat esimerkiksi kartonkihylsyt, kananmunakennot ja aaltopahvi. 

 

 

pahvipaali

Paperi

Paperi toimitetaan kotimaisille paperitehtaille uusiokäyttöön.

Esimerkkejä syntyvistä uusiotuotteista ovat sanomalehtiin käytettävä paperi sekä wc- ja talouspaperi.

 

 

 

paperi

 

 

Kaapeliromu

Granulointilaitteistomme avulla pystymme käsittelemään eri tyyppisiä kaapelijätteitä. Granulointiprosessissa syntyy korkealaatuisia raaka-aineita kuten kuparia ja alumiinia. Metalleja voidaan kierrättää lähes ikuisesti ja tällä tavoin säästetään myös luontoa.

Prosessin jälkeen metallit jatkavat matkaansa metalliteollisuuteen.

Ota yhteyttä jos sinulla on kaapelieriä tarjolla!

sahkojohdot

Metalliromu

Metalliromu erotellaan laaduittain ja toimitetaan raaka-aineiksi uusiometallin valmistukseen.

 

 

 

 

 

metalli

Lasi

Lasijäte toimitetaan yhteistyökumppaneille jatkojalostukseen ja siitä valmistetaan uusia lasituotteita eri tarkoituksiin.

 

 

 
 

 

lasi

 

 

 

Betoni ja tiili

Betoni ja muut kiviainekset murskataan ja puhdistetaan epäpuhtauksista ja metalleista. Murskeita käytetään maanrakennusaineena. 

 

 

tiili

Elektroniikkaromu

Elektroniikkajäte lajitellaan ja käsitellään raaka-aineiksi metalli- ja muoviteollisuudelle.

 

 

elektroniikkaromu

Puujätteet

 Puujäte toimitetaan ensisijaisesti hyötykäyttöön materiaalina. Kuormalavat, kaapelikelat ja laatikot pyritään kierrättämään uusiokäytössä. Toissijainen käyttötapa niille on energiakäyttö.

 hake