Vaihtolavapalvelut

 

Vaihtolavat soveltuvat lähes kaikenlaisiin tarpeisiin, joissa jätettä syntyy suurempia määriä. Esimerkkejä tällaisista ovat rakennus-, ja purkutyömaat sekä taloyhtiöiden pihatalkoot. Vaihtolavoja on erikokoisia ja ne on suunniteltu erilaisille jäteaineksille. Jos jätettä on paljon ja useaa eri jätelajia, on kannattavaa tilata useampi vaihtolava tai väliseinällä varustettu lava jätejakeiden lajittelua varten. Näin voidaan säästää jätteenkäsittelyhinnoissa.

 

Vaihtolavan tilaaminen

Kun haluat tilata vaihtolavapalvelun, ota yhteyttä asiakaspalveluumme, josta saat apua vaihtolavan valitsemiseen. Vaihtolavoja löytyy useita erilaisia ja oikeanlainen lava valitaan siihen laitettavan jätteen mukaan. Kivi-, betoni- ja tiilijätteelle on omat lavansa, kun taas energiajätteelle tai kevyemmille jätteille omansa. Vaihtolavojen koot vaihtelevat 16 m3:n ja 40 m3:n välillä.

Vaihtolavaa tilattaessa tulee huomioida, että lavan sijoituspaikan täytyy kestää lavan ja sinne laitettavan jäteaineksen paino, sekä varmistaa lavan sijoituspaikalle johtavan kulkuväylän soveltuvuus raskaalle kalustolle.

 

Vaihtolavan kustannukset

Kustannukset koostuvat kuljetuskustannuksista ja jätteenkäsittelykustannuksista. Kuljetuskustannukset määräytyvät lavan toimittamisesta kohteeseen, sekä lavan välityhjennyksistä, pois hakemisesta ja jätteen kuljettamisesta jätteenkäsittelylaitokselle. Jätteenkäsittelymaksu määräytyy jätejakeen mukaan. Kustannuksiin voi itse vaikuttaa mm. lajittelemalla itse jätteet, jolloin hintavimman jäteaineen määrä jää mahdollisimman pieneksi.