Rakennusjäte

Rakennusjäte on rakentamisessa ja rakennusten purkutöissä syntyvää jätettä. Sen kustannuksiin voi omalla toiminnallaan vaikuttaa mm. lajittelemalla itse jätteet, jolloin hintavimman jäteaineen määrä jää mahdollisimman pieneksi.

HUOM! Rakennusjäte täytyy aina lajitella, jotta se voitaisiin kierrättää.

Rakennusjäte koostuu pääasiassa:

 • Kipsilevyistä
 • Eristevilloista
 • Sekalaisesta betoni-, tiili- ja laattajätteestä
 • Muoveista
 • Laminaatista ja muovimatoista
 • Kattohuovasta
 • Lastulevyistä
 • Vanerista
 • Tuulensuojalevyistä
 • Käsitellystä puusta

Rakennusjätteen sekaan ei saa laittaa ongelmajätteitä kuten:

 • Maalia, liimoja, lakkoja, liuottimia, happoja, öljyjä, loisteputkia, energiansäästölamppuja, akkuja, paristoja, kestopuuta tai asbestia
 • Nesteitä jotka sisältävät räjähdys- tai palovaarallisia jätteitä