Jätteenkäsittely

 

Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy käsittelee yhdyskunnan ja teollisuuden kuivajätteitä, rakennusjätteitä, puujätteitä ja hyödynnettäviä kierrätettäviä jätteitä. Erottelemme ja prosessoimme jäteaineksista raaka-aineita niitä hyödyntävän teollisuuden tarpeita vastaavaksi. Jätteitä käsitellään mekaanisesti, automaattisessa erottelujärjestelmässä sekä kemiallisessa kierrätysprosessissa. 

Olemme jo vuosikymmeniä panostaneet jätteenkäsittelyyn ja yhä suurempi osa jätteistä toimitetaan uusioraaka-aineiksi polttamisen tai kaatopaikan sijaan. Käsittelemistämme jätteistä alle 1% päätyy loppusijoitukseen.

Jätteet uusiokäyttöön

Jätteiden uusiokäytöllä säästetään ympäristöä ja pidetään ilmasto puhtaana. Useille yrityksille heidän tuottamiensa jätteiden ympäristöystävällinen käsittely on tärkeä osa imagoa ja se lisää myös kilpailukykyä.

Jätä vastuu jätteenkäsittelystä ja kierrätyksestä jätehuollon ammattilaisille niin autamme sinua kantamaan ympäristövastuusi. Tarjoamme asiakkaillemme alan kehittyneimmät palvelut ja jätteille parhaan mahdollisen hyötykäytön.

Yrityksemme slogan kuuluukin: Don`t waste your waste!

 

roskia2