Palvelut

KAIKKI SAMAN KATON ALTA!

Palvelumme kattavat eri jätejakeiden kuljetukset, käsittelyn sekä jalostuksen. Käsittelemme itse suurimman osan keräämistämme ja käsittelemistämme jätteistä uusiotuotteiksi ja raaka-aineiksi eri teollisuuden tarpeisiin. Palveluihimme kuuluu myös viemärihuolto, kuten viemärinavaukset ja -kuvaukset sekä sako- ja umpikaivojen tyhjennykset. Lietteiden ja vaarallisten jätteiden kuljetukset, kuten öljynerotuskaivojen tyhjennykset kuuluvat myös palveluvalikoimaamme. Kuten myös mitkä tahansa pesut tai puhdistukset.

Lisäksi konsultoimme ja teemme jätehuoltosuunnitelman, olipa kyseessä sitten yksityinen henkilö, yritys tai julkinen sektori. Yhdessä asiakkaan kanssa etsimme kustannustehokkaimman ja ympäristöystävällisimmän tavan hoitaa jätehuolto.

Jätteiden keräyksessä pää-toimialueemme on Pohjanmaa ja jätteenkäsittelylaitoksellemme tulee materiaaleja ympäri Suomea. Asiakkaitamme on teollisuuden, kaupan ja rakentamisen aloilla sekä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.